Rubriky
Pro rodiče

Platba registrace – rok 2023

Platba za členství v Junáku se provádí jednou ročně a je spojená se zaplacením členského příspěvku.

Pro registraci členů 2023 budeme vybírat jednotnou částku 1800 Kč za člena a 1200 Kč za sourozence. (Pokud u nás tedy máte 3 děti, poplatky za rok 2023 budou činit celkem 4200,- Kč)

Ke každému členství je automaticky přiděleno roční předplatné skautského časopisu. Kromě časopisu získává dítě i úrazové pojištění na všechny skautské akce, kterých se zúčastní.

Poplatek pro vedoucí je 500,- Kč bez časopisu a 550,- Kč s časopisem.

Platební pokyny 💳

Registrační poplatek zasílejte za každé dítě – člena samostatně na náš bankovní účet: 2200403452 / 2010. Jako variabilní symbol uvádějte RČ – prvních šest čísel rodného čísla. Registraci je nutno uhradit do 31.1.2023. Děkujeme.

Platba v hotovosti není možná.

V případě, že registrační poplatek nemůžete z finančních důvodů v současné situaci uhradit, kontaktujte nás na malenovice@skaut.cz určitě se nějak domluvíme. Je možné platbu odložit, najít dárce apod.

⚠️ Nováčci: Vedoucí střediska a jeho zástupkyně po Vás budou v souvislosti s registrací požadovat doplnění a úpravu dokumentů v centrální systému SKAUTIS – online. Vše je v souladu ze zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a slouží k vnitřním potřebám, především jako podklady pro získávání dotací. Ohledně této záležitosti budete kontaktováni emailem nebo telefonicky.

Kam putují vybrané peníze? 💸

Z každého členského poplatku odvádíme 405,- Kč na provoz ústředí Junáka, to zaměstnává momentálně cca 30 placených zaměstnanců na různé úvazky, přeci jen, je nás v republice již přes 73 315, pár lidí na fulltime potřebujeme. Zbytek poplatku nám slouží na zaplacení provozních nákladů, energie jsou naší největší položkou. Především navýšení cen energií je důvodem, proč letos tolik zdražujeme. Druhým hlavním důvodem je také budování tábořiště na úplně novém místě.

Jiří Robenek, vedoucí střediska

Rubriky
Pro rodiče

Táborová pošta

Jak to bude s táborovou poštou ✉️? Kdy je ideální odeslat dopis? Podívejme se na to.

Dětem můžete posílat dopisy na adresu:

Skautský tábor Říše Divů
Pošta Osvětimany
Osvětimany č.p. 350
687 42

Doporučujeme dopisy posílat s předstihem. Na tábořiště děti dorazí 16.8. odpoledne, ideální bude odeslat dopisy již 14.8. při jejich odjezdu, víme jak to občas chodí s doručováním 😉

Mezní den pro odesílání by měl být 25.8. dopoledne, tak ať přeď odjezdem z tábora stihneme všechno předat.

Opačnou cestou budou dopisy putovat také, poprvé vyrazí 17.8. směrem k vám. Takže do schránek 📮 by měli přijít dřív než se nejmladší skautíci vrátí z tábora.

Závěrem prosíme: s velkými balíky to dělejte rozumně, ono to není úplně optimální, když ratolest na tábor dostane tři kila sladkostí, děkujeme.

Rubriky
Pro rodiče

Příspěvek na letní tábor

Příspěvek na letní tábor od zdravotní pojišťovny v roce 2022

Příspěvek na letní tábor v letošním roce poskytuje 5 zdravotních pojišťoven. Podmínky pro čerpání příspěvků jsou různé, navíc se každým rokem mění. Podívejme se tedy na aktuální situaci.

Všeobecná zdravotní pojišťovna
Pojišťovna VZP v roce 2022 bohužel žádný příspěvek na letní tábor neposkytuje.

Vojenská zdravotní pojišťovna
Příspěvek 500 Kč dostanou děti od 4 do 18 let na letní sportovně pohybový pobyt, který trvá nejméně 5 po sobě jdoucích dnů a koná se v období od 27. června 2022 do 31. srpna 2022.

Podmínkou je pobyt se sportovním a pohybovým zaměřením – tedy například plavecký, cyklistický, atletický, vodácký atd. Příspěvek lze uplatnit i na příměstské tábory bez sportovního zaměření (hudební, výtvarný, …). Náš letošní tábor je také zaměřený na pohyb, protože u dětí po covidových obdobích stále vidíme velký deficit ve fyzické kondici.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Příspěvek ve výši až 1 500 Kč platí pro děti od 3 do 17 let včetně. Uplatnit je ho možné pouze na tábory pořádané v období letních prázdnin, přičemž musí trvat minimálně 4 kalendářní dny.

Příspěvek je vyplácen až po absolvování tábora.

Oborová zdravotní pojišťovna
OZP přispívá svým klientům prostřednictvím programu VITAKARTA až 500 Kč na sportovní aktivity, pohybové a sportovní kurzy až do výše 500 Kč. Nejedná se však konkrétně o příspěvek na dětský tábor.


Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

U zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra je možné využít speciální program Dětské sportovní léto. Podmínkou pro čerpání příspěvku ve výši 500 Kč je věk dítěte do 18 let včetně a účast na sportovně pohybovém pobytu během prázdnin, tedy od 27. června do 3. září 2022.


RBP, zdravotní pojišťovna

RBP, zdravotní pojišťovna nabízí příspěvek až 1 000 Kč na letní prázdninový pobyt pro děti a mládež (od 6 do 18 let) uskutečněný na území ČR nebo Slovenska. Tento pobyt musí trvat minimálně 7 dní a organizován školou, sportovní, či zájmovou organizací.

Rubriky
Pro rodiče

Tábor 2022 – Vřesovice


Pokyny k odjezdu a příjezdu


➡️ Společný odjezd/odchod na tábořiště: 14.8.2022 v neděli ve 14:00 od klubovny v Malenovicích (parkujte prosím na parkovišti před Enapem, děkujeme)

⬅️ Návrat mladších účastníků po zkráceném turnusu: 21.8.2022 v neděli – rodiče si děti vyzvednou ve 14:00-14:30 na „parkovišti“ před táborem, jedná se o cestu, která musí zůstat průjezdná, auta prosím nechejte na krajnici. (pokud nemáte automobil, zkuste se prosím domluvit s někým z ostatních rodičů, případně Vám pomůžeme)

⬅️ Návrat starších účastníků: 28.8.2022 v neděli se vracíme společně ke klubovně v Malenovicích v 17:00


Vážení rodiče,
v letošním roce nás čeká netradiční táboření, o vlastní tábořiště jsme bohužel přišli a tento rok najdeme azyl na tábořišti ve Vřesovicích. Využijeme určitě blízkosti přehrady a zajímavých míst v okolí, které někteří z vedoucích již dobře znají, protože jsme zde tábořili přesně před deseti lety.

Základní informace:
Pořadatel: Junák – český skaut, středisko Malenovice Zlín, z.s.
sídlo jednotky: Zlín 4, Milíčova 704, PSČ: 76302, Česká republika
IČ: 61716871

Termín konání: 14.- 28.8.2022
Místo konání: Vřesovice – u přehrady Osvětimany

Vedoucí tábora: Vít Mrlík, 732 870 379
Zástupce ved. tábora: Jan Mrlík, 730 929 168
Základní cena tábora: 3 000 Kč
Cena pro sourozence: 2 500 Kč

Kde a kdy se přihlásit?
Pro přihlášení slouží tento formulář.

Přihlašování je možné do 29.5.2022

Jede vaše dítě poprvé a máte obavy? Jak to u nás na táboře funguje?
Sepsali jsme pro vás odpovědi na nejčastější otázky -> Specifika skautského tábora

Mohu na tábor využít příspěvek zdravotní pojišťovny?
V případě, že vaše pojišťovna nabízí proplacení části účastnického poplatku v případě účasti dítěte na sportovním táboře, tak můžete. Součástí našeho denního programu jsou sportovní aktivity a tělovýchovná činnost je jedním ze základních prvků, které dětem poskytujeme.

Jsem u VZP, nemám tak nárok na píspěvek na tábor?
Bohužel, ačkoliv je většina z dětí u VZP, tato pojišťovna účast na táboře neproplácí. Nicméně máme pro vás dobrou zprávu, VZP proplácí registraci, kterou jste v lednu za dítě platili. Pokud o tento příspěvek máte zájem, napište nám na malenovice@skaut.cz a my vám doručíme potvrzení o platbě, které budete potřebovat.

Přihlásili jsme dítě, co bude s sebou na tábor potřebovat?
Vše potřebné najdete v Seznamu věcí na tábor.

Jaké dokumenty máme odevzdat při odjezdu?
1.) Prohlášení o bezinfekčnosti (vyplníte před odjezdem)
2.) Posudek o zdravotní způsobilosti (vyplní lékař dítěte)
3.) Dotazník – anamnéza dítěte (vyplníte před odjezdem)

* veškerou dokumentaci si převezme táborový zdravotník

Pokyny k platbě za tábor

Kam zaplatit? Na účet u Fio Banky 2501996212/2010

Kolik zaplatit?
Základní cena tábora: 3 000 Kč (14 denní turnus)
Cena pro sourozence: 2 500 Kč (14 denní turnus)
Základní cena tábora – zkrácený: 1500 Kč (7 denní turnus)
Cena pro sourozence: 1 250 Kč (7 denní turnus)
Cena pro vedoucí: 1000 Kč (14 denní turnus)

Kdy zaplatit?
Do 1.července 2022.

Co napsat do variabilního symbolu a poznámky k platbě?
Jako VS prosím použijte RČ vašeho dítěte a do poznámky uveďte jeho celé jméno, děkujeme.

Rubriky
Pro rodiče

Registrace do skautu pro rok 2022

Registrace do řad Junáku – českého skautu se provádí jednou ročně a je spojená se zaplacením členského příspěvku za každého člena.

Pro registraci členů 2022 budeme vybírat  jednotnou částku 1200 Kč za člena a 800 Kč za sourozence. Pokud u nás tedy máte 3 děti, poplatky za rok 2022 budou činit celkem 2800,- Kč. Ke každému členství je automaticky přiděleno roční předplatné skautského časopisu.

Poplatek pro vedoucí je 500,- Kč bez časopisu a 550,- Kč s časopisem.

Kam jdou vaše peníze?

Z každého vašeho členského poplatku odvádíme 390,- Kč na provoz ústředí Junáka, to zaměstnává momentálně cca 30 placených zaměstnanců na různé úvazky, přeci jen, je nás v republice již přes 68 000 pár lidí na fulltime potřebujeme. Zbytek poplatku nám slouží na zaplacení provozních nákladů, energie jsou naší největší položkou.


Platební pokyny

Registrační poplatek zasílejte za každé dítě – člena samostatně na náš bankovní účet: 2200403452 / 2010. Jako variabilní symbol uvádějte RČ – prvních šest čísel rodného čísla. Registraci je nutno uhradit do 31.1.2022. Děkujeme.

Platba v hotovosti není možná.

V případě, že registrační poplatek nemůžete z finančních důvodů v současné situaci uhradit, kontaktujte nás na malenovice@skaut.cz určitě se nějak domluvíme.

Nováčci: Vedoucí střediska a jeho zástupkyně po Vás budou v souvislosti s registrací požadovat doplnění a úpravu dokumentů v centrální systému SKAUTIS – online. Vše je v souladu ze zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a slouží k vnitřním potřebám, především jako podklady pro získávání dotací. Ohledně této záležitosti budete kontaktováni emailem nebo telefonicky.

Jiří Robenek, vedoucí střediska

Rubriky
Pro členy

Výprava na Kukačku 2021

Tentokrát jsme se my Predátoři společně s Pandami vydali na víkendovou výpravu na skautskou chatku Kukačku. Všichni jsme byli nadšení, protože jsme žádnou výpravu už delší dobu neměli. 

Začalo to odjezdem z Otrokovického nádraží vlakem do Starého Města. Odtud jsme jeli autobusem až do Osvětiman, odkud jsme došli pěšky až k chatě Kukačce. Už na cestě začal náš první  program, který se týkal Českých Legionářů, kteří bojovali proti Rusům. Když jsme docházeli k chatce, bylo už šero a my se už po dlouhém výletu s těžkými batohy těšili na pohodlí, které nás čekalo. Bohužel jsme se ale dozvěděli od vedoucích, že první musíme na Kukačce najít kata, který se chystal zabít našeho příslušníka a odvést, nejlépe je oba, do chatky. Museli jsme tedy utíkat, co nám nohy stačili, aby ho nestihl usmrtit, ale bohužel utekl a tak se nám nepodařilo odchytit. Nakonec, po dlouhém pátrání jsme ho našli a donutili, aby šel s námi. Dokonce nám nabídl, že nám pomůže když jej nezabijeme. Samozřejmě jsme souhlasili a on nám poté ukázal jeho vyslílačku a vysvětlil nám, že máme očekávat signál, ve kterém se dozvíme podstatné informace které jsou nutné k našemu přežití. Ovšem v tom byl háček. Jelikož byl z Ruské armády, tak na něj mluvili ve vysílačce v ruštině. Naštěstí jsme měli ve skupině několik znalých studentů, kteří se rusky učili. Také nám řekl, že signál máme očekávat od půlnoci do šesti ráno, což byla nepříjemná zpráva pro nás všechny, ale museli jsme se s tím smířit. Vybalili jsme si věci a rozdělili si hlídky pro tu noc. Nyní nás čekala nejpříjemnější část celého dne, spánek.

Po probuzení nás čekala rozcvička po které jsme dostali skvělou snídani. Pak jsme hráli hry, a párkrát jsme si i zašli do vedlejšího nádherného lesa, ve kterém byl klid a jediný zvuk, který se ozýval bylo šumějící podzimní listí. A smích dětí. 

Hráli jsme hru, ve které se točíte dokola dvacetkrát, až se vám točí hlava a pak běžíte štafetový běh kolem vašeho cíle. Byla to fakt zábava.

Po obědě jsme vyšli na procházku a potom hráli hru ze všech nejzábavnější. Hru, kde dostanete daný počet peněz a sázíte se mezi sebou v různých hrách a na různých stanovištích. Například tam byl stánek, ve kterém se vsázíte o to, kdo vypije hrnek vody jako první, nebo sázky o to, kdo první dokáže hodit sekeru do klády tak, aby se zabodla. Ale musím uznat, že ta nejzábavnější byla ta svým způsobem nejlehčí. Byla to hra, kdy jste museli z ešusu s vodou vzít pusou klacík a pak musíte utíkat k míse s moukou, ve které byl druhý a doběhnout zpátky jako první. Vyhrál jsem dvakrát za sebou. Sice jsem byl bílý jako duch ale vyhrál jsem a o to mi šlo. Nakonec jsem ve hře byl druhý podle počtu bodů, které jsem získal, což mi udělalo radost.

Hned po té se setmělo a šli jsme do chaty. Ale pozor to ještě nebyl konec dne. Měli jsme totiž ještě  táborák u kterého jsme zpívali a hráli na kytaru. Když už jsme všichni byli unavení, tak jsme se chtěli odebrat ke spánku, jenže v tu chvíli nám řekli vedoucí, že bude ještě program. Asi si umíte představit naše tváře při tomto zjištění, ale já jsem se docela těšil. Potom dva z nás vybrali a dali jim jednu baterku a plán trasy. Oba dva vyšli ven a oznámili nám, že máme jít do lesa na stezku odvahy. Tak jsme tedy vyšli. Když jsme byli asi kilometr a půl od Kukačky, začala nám blikat baterka oznamující, že se za chvíli vybije. Co vám budu lhát, docela se strhla panika, takže museli jsme jít zpátky, jenže jsme cestou narazili na dva ležící vedoucí, kteří vypadali mrtvě, protože se nemohli ani pohnout a museli jsme je na ramenech odnést do chatky, kde nám řekli ať čekáme na správu z vysílačky, poté nás po dlouhém dni čekal spánek. 

V noci mě probudily hlasy z vysílačky. Holky co uměly Rusky už si zapisovaly, co slyšely na papírek.

Poslední den jsme tedy doslova prošlapali. Ráno po vyluštění šifry jsme se vydali na cestu pro ukrytou věc na významném místě v lese. Cesta nebyla tak moc dlouhá. Došli jsme podle mapy ke studánce, která byla podle nás to místo, kde je věc ukrytá. Po chvilce hledání jsme ji našli a byl to balíček špaget. 

Bohužel jsme po tom už žádné hry nehráli a místo toho se chystali na odjezd domů a hádejte, co bylo na oběd! Špagety. A jaké! Bylo to to nejlepší jídlo ,které jsem kdy jedl. A po něm následoval úklid a odchod na zastávku. 

Toto byla ta úplně nejlepší výprava, co jsem zažil. 

Tímto chci vyjádřit velký dík všem vedoucím, kteří se nám ten víkend snažili udělat hezký.

Napsal DanDee, Upravila Klárka

Rubriky
Pro rodiče

Letní tábor 2021 – pokyny k platbě

Pokyny k platbě za tábor

Kam zaplatit? Na účet u Fio Banky 2501996212/2010

Kolik zaplatit?
Základní cena tábora: 2 800 Kč (14 denní turnus)
Cena pro sourozence: 2 300 Kč (14 denní turnus)
Základní cena tábora – zkrácený: 1400 Kč (7 denní turnus)
Cena pro vedoucí: 1000 Kč (14 denní turnus)

Kdy zaplatit?
Do 6.července 2021.

Co napsat do variabilního symbolu a poznámky k platbě?
Jako VS prosím použijte RČ vašeho dítěte a do poznámky uveďte jeho celé jméno, děkujeme.


Pokyny k odjezdu a příjezdu


➡️ Společný odjezd/odchod na tábořiště: 16.7.2021 v pátek v 16:30 od klubovny v Malenovicích

⬅️ Návrat mladších účastníků po zkráceném turnusu: 23.7.2021 v pátek – rodiče si děti vyzvednou v 17:30-17:45 na „parkovišti“ před táborem. (pokud nemáte automobil, zkuste se prosím domluvit s někým z ostatních rodičů, případně Vám pomůžeme)

⬅️ Návrat starších účastníků: 30.7.2021 v pátek se vracíme společně ke klubovně v Malenovicích v 17:00


Vážení rodiče,
v letošním roce nás čeká netradiční táboření, kterému nejspíše budou předcházet jen online schůzky, případně několik málo osobních setkání. Máme za sebou více než rok bez výprav a na společně strávený čas už jsme řádně natěšení.

Základní informace:
Pořadatel: Junák – český skaut, středisko Malenovice Zlín, z.s.
sídlo jednotky: Zlín 4, Milíčova 704, PSČ: 76302, Česká republika
IČ: 61716871

Termín konání: 16.- 30.7.2021
Místo konání: Bohuslavice u Zlína

Vedoucí tábora: Jiří Robenek, 608 630 003
Zástupce ved. tábora: Alena Foukalová, 603 346 930
Základní cena tábora: 2 800 Kč
Cena pro sourozence: 2 300 Kč

Kde se přihlásit?
Pro přihlášení slouží formulář

Jede vaše dítě poprvé a máte obavy? Jak to u nás na táboře funguje?
Sepsali jsme pro vás odpovědi na nejčastější otázky -> Specifika skautského tábora

Mohu na tábor využít příspěvek zdravotní pojišťovny?
V případě, že vaše pojišťovna nabízí proplacení části účastnického poplatku v případě účasti dítěte na sportovním táboře, tak můžete. Součástí našeho denního programu jsou sportovní aktivity a tělovýchovná činnost je jedním ze základních prvků, které dětem poskytujeme.

Jsem u VZP, nemám tak nárok na píspěvek na tábor?
Bohužel, ačkoliv je většina z dětí u VZP, tato pojišťovna účast na táboře neproplácí. Nicméně máme pro vás dobrou zprávu, VZP proplácí registraci, kterou jste v lednu za dítě platili. Pokud o tento příspěvek máte zájem, napište nám na malenovice@skaut.cz a my vám doručíme potvrzení o platbě, které budete potřebovat.

Přihlásili jsme dítě, co bude s sebou na tábor potřebovat?
Vše potřebné najdete v Seznamu věcí na tábor.

Jaké dokumenty máme odevzdat při odjezdu?
1.) Potvrzení o bezinfekčnosti (vyplníte před odjezdem)
2.) Posudek o zdravotní způsobilosti (vyplní lékař dítěte)
3.) Dotazník – anamnéza dítěte (vyplníte před odjezdem)
* veškerou dokumentaci si převezme táborový zdravotník

Rubriky
Pro rodiče

Seznam věcí na tábor 2021

Důležitá upozornění
• Všechny věci je nutné dětem podepsat nebo jinak označit, tábor není místem pro nové drahé oblečení a krásný kufr
• Uvedené počty kusů oblečení jsou pouze orientační, zejména pro představu začínajících táborníků. Každý
se může vybavit množstvím oblečení dle vlastní potřeby či zkušeností z minulých táborů
• Doporučujeme mít některé kusy oblečení tmavé barvy
• Každý musí mít s sebou pokrývku hlavy proti prudkému slunci
• Nezapomeňte na prohlášení o bezinfekčnosti, kartičku ZP a potvrzení od lékaře. Vše se odevzdává při odjezdu.
• Případné léky se odevzdávají u autobusu zdravotníkovi, společně s instrukcemi o užívání

Oblečení
• Skautský kroj (košile, šátek, kraťasy/sukně
tmavé barvy, kalhoty tmavé barvy,
2 turbánky) – pouze pokud tyto věci máte, není to povinnost
• Věci na spaní (pyžamo)
s krátkými rukávy a nohavicemi
• Trenýrky / kalhotky dle potřeby
• Ponožky (10)
• Teplé ponožky (2)
• Tílko (3)
• Oddílové triko
• Spodky (1) / legíny (2)
• Triko (4)
• Triko s dlouhým rukávem (2)
• Kraťasy (2)
• Pevné kalhoty nebo maskáče (1)
• Tepláky (2)
• Mikina (2)
• Silnější mikina nebo svetr (1)
• Bunda (1)
• Plavky, neplavci rukávky (1)
• Pláštěnka (1)
• Pokrývka hlavy (1)
• Nízké pevné boty (2)
• Vyšší pevné boty nebo pohorky (1)
• Pantofle nebo sandály (1)
• Holiny (1)
• Boty do vody (potoka), které drží na noze (1)

Vybavení
• Prostěradlo tmavší barvy
• Spací pytel, deka, polštářek
• Karimatka
• Kalhotové ramínko
• Krosna, malý batoh
• Karimatka, celta
• Velký igelitový pytel
• Ručník 2x
• Šampon, tekuté mýdlo
• Kartáček a pasta na zuby
• Jelen na praní
• Hřeben, zrcátko
• Repelent
• Kartáč (rýžák) na oblečení a boty
• Sluneční brýle
• Ešus (1 ks), víčko, lžíce, plechový hrnek
• Kapesní nůž (benjamínci nikoliv), vybavená KPZ
• Baterka nebo čelovka, náhradní baterie
• Papírové kapesníky
• Kolíčky, prádelní šňůra 2m
• Škrabka na brambory
• Blok, zápisník, nůžky
• Penál (tužka, propisky, pastelky, fixy)
• Dopisní papír, obálky, známky
• Pytlíky na odpadky a špinavé prádlo
• Plyšová společnost, kniha, společenská hra
• šátek na hry

Rubriky
Pro rodiče

Specifika skautského tábora – informace pro nováčky

Máte u nás ve skautu dítě a kladete si otázky spojené s jeho první účastí na skautském táboře? Skautský tábor je specifický a má své charakteristiky. Skautský tábor probíhá v přírodě a odehrává se na něm skautský program.

Odpovědi na nejčastější otázky týkající se našeho skautského tábora:

1.) Mohou mít děti na táboře mobilní telefon 📱?

Nikoliv, během jejich pobytu na táboře by je rozptyloval. Pokud je potřeba z nějakého důvodu kontaktovat rodiče, vedoucí na ně mají číslo. Stejně tak naopak, pokud rodič ze závažného důvodu potřebuje mluvit se svým dítětem, stačí zavolat vedoucímu a ten hovor zprostředkuje.

2.) Je pravdou, že děti na táboře hodně pracují?

Fungování tábora zajišťují všichni společnou a dobrovolnou
prací, která je ve prospěch celku. Skautský duch zajišťuje, že takový tábor působí jako velká fungující rodina. Takže odpověď je jednoznačně „ANO“. Děti se podílejí na činnosti v závislosti na svém věku a schopnostech. Pomáhají v kuchyni, chystají dřevo 🪓, starají se o čistotu v táboře nebo třeba správně napnuté celty na stanech.

3.) V čem spíte, jak si vaříte a co jíte?

Na táboře spí děti po dvou v podsadových stanech ⛺. Je tedy potřeba vybavit je spacákem, ve kterém přečkají letní noci. Vaření si obstaráváme z velké části svépomocí, 👨‍🍳 vaříme na kamnech, které jsou součástí naší dřevěné kuchyně. Když nám to situace umožňuje, využíváme lokální potraviny, alespoň zeleninu, ovoce a masné výrobky.

Jíme vše, ale nevadí nám, přizpůsobit vaření zdravotní dietě nebo vegetariánským/veganským požadavkům. Na druhou stranu pracujeme s dětmi tak, aby nebyly vybíravé. Minimem je jedno teplé jídlo denně, ale většinou jsou dvě. Máme snídani, svačinu, oběd, odpolední svačinu a večeři.

4.) Jakou výbavu má mít účastník?

Neklademe žádné přehnané požadavky na vybavení dětí, hlavní je dostatek různě teplého oblečení, dobrý spacák a pak klasické věci, které naleznete v Seznamu věcí, které na táboře požadujeme. Nemusíte se tedy obávat velkých výdajů.

5.) Jak se na táboře umýváte?

Na místě máme vojenskou sprchu 🚿, kterou mohou účastníci využívat prakticky kdykoliv. Hygiena probíhá organizovaně i po domluvě. Voda se ve vojenské sprše ohřívá, pokud je to potřeba. Pokud jsou parné vedra ☀️, voda se nám v zásobníku ohřeje dostatečně sama.

Máte jiné otázky? Nejste si něčím jistí?
Neváhejte a napište nám své dotazy na email malenovice@skaut.cz

Rubriky
Pro rodiče

Obnovení skautské činnosti

Vážení rodiče,

Díky přechodu na 3. stupeň protiepidemického systému ČR od 3.12.2020 mohou skauti po celé republice opět přejít na prezenční systém schůzek. Těchto příznivých podmínek chceme využít k několika posledním setkáním ještě do konce roku. 

 • SCHŮZKY
  Ve dnech 7.- 18. prosince 2020 budou probíhat schůzky všech družin. S ohledem na nařízení se doba setkání zkrátí na jednu hodinu. Také vás prosíme o nošení roušek na schůzku a teplé oblečení pro děti (budeme se snažit trávit co nejvíc času venku).
 • BETLÉMSKÉ SVĚTLO
  23. prosince proběhne roznášení betlémského světla.
  Malenovice:
  – Bývalé malé Tesco + pošta  15:00-17:00
  – Mše svatá v kostele (datum upřesníme)
  Tečovice:
  – Před obchodem 15:00-16:00
  – U obecního úřadu 16:00-17:00
  – U kostela 17:00-18:00
  – Na bytovkách 18:00-19:00

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ ZRUŠENO
23. prosince v 18:00 sraz u Lesní správy v Malenovicích. Je zde místo pro případné vysazení dítěte z auta a otočení se. Zde převezmeme děti a půjdeme kousek dál na chatu, kde je bude čekat malé vánoční překvapení.

Pro menší (Aligátoři, Šelmy, Kobry) akce skončí v 19:30m sraz opět u Lesní správy. Starší mohou zůstat déle po domluvě s rodiči.

S sebou ať děti mají roušku a kdo chce, může donést ochutnat domácí cukroví 🙂

Účast potvrďte vedoucímu družiny s dostatatečným předstihem, děkujeme.