Historie

Nestraničtí skauti v Malenovicích (část Zlína) působí od 13.července 1945. V předválečném období máme dochovány zmínky o působení malé skupiny politicky zaměřeného skautingu, který se občas ve třicátých letech v Československu objevoval.

První roky se zde ve velkém počtu scházeli kluci i holky a v poválečném období mezi oblíbené hry patřila například hra na „skopčáky a Rudou armádu“, vlastně to byla jen šiškovaná, koulovaná a jiné bojovky, přičemž občas vyhráli Němci a jindy Rusové. Mezi zakládající členy patřil i pan Jan Lamper (+ 2011), kronikář města Zlína (1995-2010).

Hoši měli svou klubovnu v hradní věži, což mělo určitě své kouzlo. Potkávali se jak na družinových a oddílových schůzkách, tak i na výpravách a u táboráků, kde se scházeli dívčí i chlapecké oddíly dohromady. Z tehdejší kroniky je dobře patrné, jak moc ctili odkaz TGM.

Kromě pozitivních zpráv o rostoucí členské základně kroniky vypovídají i o problémech s disciplínou a dokonce popisují i „Černý den„, kdy byla skautská klubovna vyrabována. Tehdejší autor vandaly označil za „skopčácké prušáky“. Zničena tehdy nebyla pouze 3-měsíční práce, ale škoda dosáhla 300 Kčs, za což tehdy bylo možné zakoupit například 150ks bochníků chleba.

Jenže bratři a sestry si skautování moc neužili, jejich aktivity zastavil zákaz skautu komunisty (1950).

V roce 1968 došlo k uvolnění poměrů v naší zemi a skauting se na krátkou dobu mohl nadechnout. A došlo k tomu i u nás. Proběhlo i několik táborů. Jenže v září 1970 byl Junák opět donucen svou činnost ukončit.

Po roce 1989 došlo k poslední obnově činnosti. Od té doby působí naše jednotka i v Tečovicích, což je blízká obec.

V roce 2020 tedy oslavíme 75 let od založení naší jednotky.