Rubriky
Nezařazené

Oslava 100 let Československa

I přes nepřízeň počasí před konáním akce mělo setkání při příležitosti oslav 100 let od založení Československa více než 80 účastníků. Sešli jsme se s spoluobčany na kopci nad Malenovicemi.

Krátky program zahrnoval přednes textu T.G.M., o který se postaral kronikář města Zlína a skvělý učitel pan Galásek. Následně nás s úlohou československých legionářů při zakládání naší vlasti seznámil pan Paleček z ČSOL. Vrcholem akce bylo odhalení lavice s ozdobnou deskou, která obsahuje nádherný státní znak a lipové listy. Tvůrcem je pan Václav Lemon.

Setkání jsme završili společným zpěvem národní hymny, kterou zajistili nadaní mladí hudebníci z okolí.

Děkuji panu Palečkovi, panu Galáskovi, hudebníkům a také všem skautským sestrám a bratrům za přípravu této akce.Největší poděkování však patří panu Václavu Lemonovi, sochaři a řezbáři z Olomouce. Díky němu máme nyní nad Malenovicemi krásnou lavici s výhledem na naše domovy. Místo si okamžitě oblíbila řada obyvatel a musíte mít štěstí, pokud si na lavičku chcete při procházce sednout.

Jiří Robenek, organizátor akce

Rubriky
Nezařazené

JOTA – JOTI 2019

18-20.října 2019 jsme se zúčastnili tradiční skautské celosvětové akce JOTA-JOTI. Pod touto zkratkou se skrývá mezinárodní skautské setkání, při kterém účastnici zůstávají ve svých klubovnách. Koná se každoročně třetí víkend v říjnu a jeho obliba neustále roste.

JOTA – angl.zkratka pro setkání prostřednictvím radiové komunikace, kdy skautské skupiny vytvoří radiostanice a komunikují s jinými v dosahu

JOTI – angl.zkratka pro setkání přes internet, formou skupinových chatů a videokonferencí

V našem případě se jednalo o tu jednodušší variantu přes internet. Spojili jsme se s řadou míst po celém světě Skauti, skautky, roveři a rangers z našeho střediska komunikovali především v angličtině.

Letos jsme měli o víkendu více naplánovaných aktivit, takže jsme stihli kontaktovat „jen“ skupinku skautů z Texasu.