Rubriky
Nezařazené

Oslava 100 let Československa

I přes nepřízeň počasí před konáním akce mělo setkání při příležitosti oslav 100 let od založení Československa více než 80 účastníků. Sešli jsme se s spoluobčany na kopci nad Malenovicemi.

Krátky program zahrnoval přednes textu T.G.M., o který se postaral kronikář města Zlína a skvělý učitel pan Galásek. Následně nás s úlohou československých legionářů při zakládání naší vlasti seznámil pan Paleček z ČSOL. Vrcholem akce bylo odhalení lavice s ozdobnou deskou, která obsahuje nádherný státní znak a lipové listy. Tvůrcem je pan Václav Lemon.

Setkání jsme završili společným zpěvem národní hymny, kterou zajistili nadaní mladí hudebníci z okolí.

Děkuji panu Palečkovi, panu Galáskovi, hudebníkům a také všem skautským sestrám a bratrům za přípravu této akce.Největší poděkování však patří panu Václavu Lemonovi, sochaři a řezbáři z Olomouce. Díky němu máme nyní nad Malenovicemi krásnou lavici s výhledem na naše domovy. Místo si okamžitě oblíbila řada obyvatel a musíte mít štěstí, pokud si na lavičku chcete při procházce sednout.

Jiří Robenek, organizátor akce

Rubriky
Adventure Pro rodiče Staff Picks

Paměť národa – součást roverského programu

Součást našeho roverského programu je inspirována aktivitami projektu Paměť národa, ten nejspíš znáte. Projekt se věnuje mapování nedávné historie, přičemž intenzivně pracuje s pamětníky.

Snažíme se s našimi rangers a rovery dbát na udržování míst a vzpomínek, které jsou spojeny s událostmi, jenž výrazně ovlivnili naše blízké okolí. Účast na pietních akcích ve Zlíně, údržba památníku poblíž našeho tábořiště v Bohuslavicích a nárazové akce spojené s přípomínkou památky na naše předky, kteří neváhali obětovat i vlastní život, pro záchranu hodnot, na kterých svobodná společnost stojí.

Skauting je s bojem za svobodu silně propojen. Řada našich bratrů a sester bojovala proti nacismu a později v období komunismu se opět postavili totalitnímu zlu. Nesmíme zapomínat, protože čím déle nezapomeneme, tím později se bude podobná situace opakovat.