Rubriky
Pro rodiče

Přidej se k nám! Skautem se můžeš stát kdykoli

Přidat se ke skautům můžete opravdu v každém věku. Jsme skauti ze Zlína, kteří působí v místní části Malenovice a v blízké obci Tečovice.

Rádi přijmeme nové členy ve všech věkových kategoriích:

Benjamínci (6-7 let)
Světlušky a vlčata (6-11 let)
Skauti a skautky (11-15 let)
Roveři a rangers (15-26 let)
Oldskauti (26 let +)

V našich oddílech máme družiny čistě chlapecké, dívčí i koedukované.

Pro bližší informace volejte 608 630 003. Přidat se k nám můžete během celého roku. Není potřeba čekat na září 🙂

Skautů je opravdu hodně a všichni jsou si bratry a sestrami bez ohledu na barvu kůže, národnost či věk. Ve skautských organizacích po celém světě je více než 50 milionů skautů. Jsme hnutím apolitickým v tom, že se neúčastníme politického boje, zároveň je však vymezujeme proti levicovému i pravicovému extremismu, který je se skautskými zásadami neslučitelný.