Rubriky
Adventure Pro rodiče Staff Picks

Paměť národa – součást roverského programu

Součást našeho roverského programu je inspirována aktivitami projektu Paměť národa, ten nejspíš znáte. Projekt se věnuje mapování nedávné historie, přičemž intenzivně pracuje s pamětníky.

Snažíme se s našimi rangers a rovery dbát na udržování míst a vzpomínek, které jsou spojeny s událostmi, jenž výrazně ovlivnili naše blízké okolí. Účast na pietních akcích ve Zlíně, údržba památníku poblíž našeho tábořiště v Bohuslavicích a nárazové akce spojené s přípomínkou památky na naše předky, kteří neváhali obětovat i vlastní život, pro záchranu hodnot, na kterých svobodná společnost stojí.

Skauting je s bojem za svobodu silně propojen. Řada našich bratrů a sester bojovala proti nacismu a později v období komunismu se opět postavili totalitnímu zlu. Nesmíme zapomínat, protože čím déle nezapomeneme, tím později se bude podobná situace opakovat.