Rádcovský projekt 2022


Pro kalendářní rok 2022 jsme nachystali podpůrnou sestavu aktivit pro naše rádce, kteří pomáhají s vedením jednotlivých družin? Určitě vás jako rodiče zajímá, kdo že jsou ti rádci? Jsou to naši členové ve věku cca 10-15 let, kteří se zapojují do přípravy programu pro družinky. Jedním z hlavních principů skautingu je totiž myšlenka, že děti jsou spoluvedeny téměř svými vrstevníky.

Právě pro tyto dobrovolníky, se kterými počítáme i v dalších letech plánujeme pro kalendářní rok 2022 soubor výletů, akcí a praktických činností, které je nejen lépe připraví na práci s dětmi, ale pomůžou utužit partu, která spolu bude v následujících letech úzce spolupracovat.

Projekt se realizuje díky podpoře z fondu prorodinných aktivit SMZ.