Aktuální působení družin v Tečovické klubovně pro školní rok 2017/2018

Skauti a skautky: 

Světlušky a vlčata: Skauti působící v Tečovicích se scházejí v klubovně u obecního úřadu. 
V prostorách bývalé kavárny najdete jejich klubovnu. V současné době jsou zde dvě družiny, které se pravidelně scházejí.

 

Vedoucí oddílu: Jiří Robenek

 

Pokud máte zájem o vstup svého dítěte nebo vlastní zapojení do oddílu, volejte: 608 630 003

Go to top