Objevujeme silné stránky

Mladým skautům a skautkám vytváříme prostředí, ve kterém se učí od sebe navzájem.

Ti zkušenější si mohou vyzkoušet řídit i tým lidí – naučit se zodpovědnosti za druhé, podílet se na vedení svých vrstevníků. Stávají se spolehlivějšími, získávají samostatnost a sebedůvěru.

Jak s dětmi pracujeme

Vedoucí zajišťují fungování celého oddílu. Jsou dětem nablízku a nabízí jim rozmanité aktivity jako sjíždění řeky, výtvarné činnosti, hru na kytaru či fotografování. Skauti a skautky odhalují své silné stránky a rozvíjí své záliby.

Skautský kroužek je pro děti bezpečné zázemí a ideální místo pro vznik přátelských vazeb – tak důležitých hlavně v období dospívání.

K lepšímu pochopení propojeného světa přispívá i účast na mezinárodních akcích a setkání se skauty z jiných zemí.

Zážitková pedagogika

Při akčních hrách v přírodě se děti stávají, kým chtějí – oblíbeným hrdinou z knížky, známým sportovcem, inspirativním umělcem. Učí se získávat informace a nakládat s nimi, řeší problémové situace, komunikují, prezentují své výtvory.

Principy zážitkové pedagogiky – učení prostřednictvím aktivní činnosti – jsou ve skautském hnutí již od jeho počátků. Dospívající mládež si z programů odnáší daleko více, když získá poznatky na základě vlastního zážitku a osobní zkušenosti.

Jde o to vyrazit ven – být aktivní, překonávat překážky, mít radost z úspěchu, poučit se z nezdaru.

Go to top