Rozvíjíme dovednosti

Děti, které přicházejí do družin světlušek a vlčat, tráví svůj volný čas v partě stejně starých kamarádů. Během roku spolupracují v menších družinách, kde se poznávají s ostatními, učí se pomáhat si navzájem a společně zvládají úkoly. Ti nejmenší z nich (6-7 let) nejsou světlušky a vlčata, správně se jim říká benjamínci, ale u nás jsou ve stejných družinkách.

V programu kroužku pro světlušky a vlčata:

  • poznáváme svět, který je velký a rozmanitý,
  • učíme se porozumět jeho příběhům i pravidlům,
  • pomáháme ostatním,
  • jsme ohleduplní nejen k lidem, ale i k přírodě
  • a poznáváme, co je správné a chováme se podle toho.

Program zahrnuje rozmanité výtvarné aktivity, zpívání či hraní divadla. Zaměřujeme se na rozvoj sociálních dovedností –  aby se děti naučily spolupracovat s ostatními, respektovat domluvená pravidla a hrát fér.

 

Jak se o děti staráme

Naši vedoucí s odpovídající kvalifikací připravují program tak, aby děti měly možnost si v bezpečném prostředí vyzkoušet zajímavé činnosti, které je budou nejen bavit, ale díky nimž si lépe poradí i v běžném životě.

Pro děti je skauting ideální díky své pestré škále aktivit, některé děti vynikají ve fyzických disciplínách, jiné jsou skvělé v těch vědomostních a hlavně jde o práci v týmu, kde je každý platný a nemusí se stresovat, že mu jedna věc nejde. 

 

 

Go to top