Automatické pojištění

Často se setkáváme s dotazy, které se týkají automatického pojištění s pojišťovnou Generali. K tomuto se není třeba hlásit, je plošně sjednáno pro celou naši organizaci v rámci členství v České radě dětí a mládeže.

Ano, vaše dítě je u nás automaticky pojištěno a pojištění pro něj platí i v době, kdy ještě není našim ofic.členem. Platnost pojištění je samozřejmě omezena jen na naše akce.

Náklady na pojištění jsou hrazeny s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Z pojištění poskytne pojišťovna finanční náhradu za tělesné poškození, ke kterému dojde následkem úrazu, a to při všech aktivitách pořádaných organizačními jednotkami Junáka – českého skauta (schůzky, výpravy, tábory a podobně).

Pojištění platí pro všechny účastníky (členy i nečleny) ve věku do 99 let.

 VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ:

  • denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu s plněním od 1. dne (karenční lhůta 7 dní) 115 Kč
  • trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 0,0001 % stupně invalidity 700 000 Kč
  • smrt úrazem 170 000 Kč

ÚZEMNÍ PLATNOST:

Pojištění slouží ke zmírnění následků úrazu, který se může stát na celém světě.

ALE POZOR!!!,
 nejedná se o cestovní pojištění, neboli pojištění léčebných výloh v zahraničí. Takové pojištění se musí v případě mezinárodních skautských akcí sjednat individuálně.